Bize Ulaşın
İş Güvenliği Paketi Geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni iş güvenliği yasası ile ilgili bilgiler verdi. Davutoğlu’nun açıkladığı metne göre, özellikle kömür madenlerinde çalışan işçiler için ek güvenlik tedbirleri yer alıyor. Yer altına inecek maden işçilerinde çipli konum takibi sistemi ve hayat sigortası uygulaması olacak. En önemli değişikliklerden biri de maden ocakları denetiminin görüntülü olarak kayıt altına alınacak olması ve özel sektörde rödovans sisteminin kaldırılması oldu.

Kamuda ise rödovans uygulaması devem edecek ve sözleşme süresi en az 15 yıl olacak. Bu sayede aşırı üretime zorlamanın önüne geçilmek isteniyor.

Zihniyet, insan unsuru ve yaptırım

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz, çalışma şartlarının iyileştirilmesi her türlü yasal düzenlemeyi yapacak. Ancak her şeyden önce işçi ve işverenlerimizin bir zihniyet dönüşümüne girmesi gerekiyor. Değişim üç evreden geçiyor. Zihniyet, insan unsuru ve yaptırım dengesi.” dedi

Ahmet Davutoğlu daha sonra, iş güvenliğine ilişkin alınan önlemleri maddeler halinde sıraladı. Buna göre değişiklikler şu ana başlıkları içeriyor:

– Çok tehlikeli işlerde çalışan 2.7 milyon çalışana mesleki yeterlilik şartı.

-Bundan sonra inşaat işçisi kavramı veya amele değil. Profesyonel mesleğiyle ilgili sertifikası olacak. Hepsi tanımlanacak. Bu çerçevede meslek liseleri ile üniversitelerin meslek yüksekokullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konulacak.

– Yapı denetim firmalarına iş güvenliği ve sağlığı sorumluluğu getirilecek.

– İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde teknik uzmanlara daimi iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek. Bu işi yapanlar aynı zamanda iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olacak. Onların emrinde yine iş güvenliği uzmanları olacak ama onlar da bu konuda bilgi birikimine sahip olacak. Bu sertifikaya sahip olmayanlar şantiye şefi olamayacak.

-Bundan sonra ödül-ceza dengesi gelecek. İş kazası olmayan iş yerleri ödüllendirilecek, iş yeri olanlar da cezalandırılacak. Bir örnek, “3 yıl içinde iş kazası olmayan iş yerinde işsizlik sigortası pirimi yüzde 3 değil, yüzde 1 olacak”.

– İdari para cezalarında ciddi artışlar gelecek.

-Hiçbir bahaneye yer verilmemesi için iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili harcamaların kamu ihale sözleşmelerinde yer almasını sağlayacağız.

-Rödovans kiralama veya götürü ile ihale edilen işlerde üretimi zorlama engellenecek. Bulunursa sözleşmesi iptal edilecek.

– Rödovans süreleri en az 15 yıl ile sürelendirilecek.

– Kamuda rödovans olacak ama bütünüyle başka bir işverene devredilemeyecek. Hizmet alımı söz konusu olacaksa onu ilgili bakanlıkla görüşerek yapacak.

-Özel sektörde ise rödovans olmayacak.

-Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamayana idari para cezası.

-İş yeri durdurma halleri müfettişin takdir yetkisine bırakılmadan otomatik olarak durdurulacak.

– İş verenin ölümlü iş kazasında kusurlu bulunması halinde TCK’ya göre alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek. Bir tür sicil oluşacak.

-Yer altımaden işletmelerinde çalışanların konumunun takibi için çipli sistem zorunlu hale gelecek. Yer altında işçinin nerede bulunduğu takip edilecek.

– Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olarak yapılacak. Her şey cezalandırılacak. Hiçbir şey emekçinin canından daha kıymetli değil.

– Yılda bir olan Acil durum planlarının ve tatbikatlarının 6 ayda bir yapılması.